Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Välja fritt och välja rätt. Drivkrafter för rationella utbildningsval. Bilaga 8 till Långtidsutredningen 2008
kortform av titel Välja fritt och välja rätt. Drivkrafter för rationella utbildningsval
dokumentnummer SOU 2008:69
utgivningsår 2008
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/sou-2004-13-d1_GSB313/
ställe Faktaruta 1.1 Ordlista i bokstavsordning
antal termposter 23
 
utgivare
organisation Finansdepartementet/Långtidsutredningen