Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1986:64 t.o.m. SFS 2001:1203
kortform av titel Förordning (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1986:64
utgivningsår 1986
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1986:64
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet