Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel En utvecklad havsmiljöförvaltning
dokumentnummer SOU 2008:48
utgivningsår 2008
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/En-utvecklad-havsmiljoforvaltn_GWB348/
ställe Bilaga 10, Ordlista. , s. 600
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Miljödepartementet/Havsmiljöutredningen