Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tillräcklig flygplatskapacitet för Stockholm – Mälardalsregionen
kortform av titel Tillräcklig flygplatskapacitet för Stockholm
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2003:33
utgivningsår 2003
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/19/55/ad672d77.pdf
ställe Bilaga 6, Ordlista Flygplatskapacitet
antal termposter 31
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet