Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter, del 12
dokumentnummer SOU 2007:60
utgivningsår 2007
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Sverige-infor-klimatforandring_GVB360d12/
ställe Bilaga B 34, Ordlista, s. 148–149
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Miljödepartementet/Klimat- och sårbarhetsutredningen