Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Stöd i föräldraskapet
dokumentnummer SOU 1997:161
utgivningsår 1997
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/sou-1997-161-_GLB3161/
ställe 2 Definition av begreppet stöd i föräldraskapet, s. 45
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Socialdepartementet/Betänkande av Utredningen om föräldrautbildning