Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning
dokumentnummer SOU 2009:86
utgivningsår 2009
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Strategi-for-myndigheternas-ar_GXB386/
ställe Bilaga 6, Ordlista för strategiområde koncentration av administrativa stödtjänster, s. 272–274
antal termposter 28
 
utgivare
organisation Finansdepartementet/E-delegationen