Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Uppföljning av statens insatser inom havsmiljöområdet
överordnad titel Excerpter ur riksdagens rapporter
dokumentnummer 2008/09:RFR3
utgivningsår 2008
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Rapporter-fran-riksdagen/Uppfoljning-av-statens-insatse_GW0WRFR3/
ställe Bilaga 11, Definitioner och förkortningar
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Riksdagen