Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Samhällets insatser mot hiv/STI – att möta förändring
dokumentnummer SOU 2004:13
utgivningsår 2004
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/sou-2004-13-d1_GSB313/
ställe Ordförklaringar
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Socialdepartementet/Hiv/aids-utredningen