Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Skydd av skogsmarker. Behov och kostnader. Huvudbetänkande av Miljövårdsberedningen
kortform av titel Skydd av skogsmarker
dokumentnummer SOU 1997:97
utgivningsår 1997
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/15/ff603ac5.pdf
ställe Liten ordlista, s. 1
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Miljövårdsberedningen