Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Skatt på avfall idag och i framtiden
dokumentnummer SOU 2002:9
utgivningsår 2002
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/16/79/68bf3732.pdf
ställe Ordlista, s. 377–386
antal termposter 69
 
utgivare
organisation Finansdepartementet