Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kännande varelser eller okänsliga varor? Bilagedel till Djurtransportutredningens betänkande
kortform av titel Kännande varelser eller okänsliga varor?
dokumentnummer SOU 2003:6
utgivningsår 2003
länk http://www.sweden.gov.se/download/d279e891.pdf?major=1&minor=12133&cn=attachmentPublDuplicator_2_attachment
ställe Bilaga 9, Några begreppsförklaringar, s. 55–57
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Landsbygdsdepartementet