Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Cirkulär migration och utveckling – kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas. Delbetänkande av Kommittén för cirkulär migration och utveckling
kortform av titel Cirkulär migration och utveckling – kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas
dokumentnummer SOU 2010:40
utgivningsår 2010
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Cirkular-migration-och-utveckl_GYB340/
ställe Begreppsförklaringar, s. 13–18
antal termposter 43
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet/Kommittén för cirkulär migration och utveckling (CiMU)