Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Styr samverkan – för bättre service till medborgarna. Delbetänkande av Utveckling av lokal service i samverkan
kortform av titel Styr samverkan – för bättre service till medborgarna
dokumentnummer SOU 2008:97
utgivningsår 2008
länk http://www.regeringen.se/download/727f5c1e.pdf?major=1&minor=115673&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
ställe Begreppsförklaringar, s. 23–26
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Socialdepartementet