Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Smittskydd, samhälle och individ
dokumentnummer SOU 1999:51
utgivningsår 1999
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/25/98/6c713c0d.pdf
ställe Ordförklaringar, s. 122; Bilaga 8, Ordlista, s. 308–309
antal termposter 24
 
utgivare
organisation Socialdepartementet