Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Minerallagen, markägarna och miljön
dokumentnummer SOU 2000:89
utgivningsår 2000
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/sou-2000-89-d2_GOB389d2/
ställe Bilaga 2, Ordförklaringar, s. 338–341
antal termposter 44
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet