Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel IT-infrastruktur för stad och land
dokumentnummer SOU 2000:111
utgivningsår 2000
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/13/9a0d66b3.pdf
ställe Ordförklaringar och förkortningar, s. 155–160
antal termposter 55
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet/Bredbandsutredningen