Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1987:86
kortform av titel Förordning (1987:86) med vissa provisoriska bestämmelser om skolledning och skolledningsresurser m.m. för kommunal utbildning för vuxna
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1987:86
utgivningsår 1987
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1987:86
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet