Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Riv ålderstrappan! Livslopp i förändring. Diskussionsbetänkande från SENIOR 2005
kortform av titel Riv ålderstrappan!
dokumentnummer SOU 2002:29
utgivningsår 2002
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/_GQB329d4/?text=true
ställe Förkortningar och ordförklaringar, 381–383
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Socialdepartementet