Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bredbandsnät i hela landet – Statens infrastruktur som resurs
dokumentnummer SOU 2003:78
utgivningsår 2003
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/18/88/95378dc6.pdf
ställe Ordförklaringar och förkortningar, s. 9–10
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet