Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden
dokumentnummer SOU 2005:33
utgivningsår 2005
länk http://regeringen.se/content/1/c6/04/28/30/abae4a60.pdf
ställe Förkortningar och ordförklaringar, s. 15–20
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet