Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten
dokumentnummer SOU 2009:50
utgivningsår 2009
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Nytt-pensionssystem-for-den-st_GXB350/
ställe Ordförklaringar
antal termposter 37
 
utgivare
organisation Finansdepartementet