Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Folkomröstningar i Europa – rättslig reglering och förekomst av folkomröstningar i 32 europeiska stater
kortform av titel Folkomröstningar i Europa
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2007:94
utgivningsår 2007
länk http://www.regeringen.se/download/2fc5d086.pdf?major=1&minor=94206&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
ställe 2.1 Ordlista, s. 11–12
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet/Grundlagsutredningen