Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förutsättningar för småskalig livsmedelsproduktion – en uppföljning
överordnad titel Excerpter ur riksdagens rapporter
dokumentnummer 2005/06:RFR3
utgivningsår 2005
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Rapporter-fran-riksdagen/Forutsattningar-for-smaskalig-_GT0WRFR3/
ställe 1.3 Definitioner och avgränsningar
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Riksdagen