Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fiskpopulationer i svenska vatten. Hur påverkas de av fiske, övergödning och miljögifter?
kortform av titel Fiskpopulationer i svenska vatten
överordnad titel Excerpter ur riksdagens rapporter
dokumentnummer 2008/09:RFR4
utgivningsår 2008
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Rapporter-fran-riksdagen/Fiskpopulationer-i-svenska-vat_GW0WRFR4/
ställe Ordlista, s. 80–81; 3.5 Marint skräp, s. 65–66
antal termposter 32
 
utgivare
organisation Riksdagen
författare Lisa Almesjö, Helene Limén