Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1987:259 t.o.m. SFS 2007:1241
kortform av titel Jaktlag (1987:259)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1987:259
utgivningsår 1987
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1987:259
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Jordbruksdepartementet