Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg – En uppföljning
kortform av titel Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg
överordnad titel Excerpter ur riksdagens rapporter
dokumentnummer 2011/12:RFR8
utgivningsår 2012
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Rapporter-fran-riksdagen/Tillsynen-av-yrkesmassiga-gods_GZ0WRFR8/
ställe Bilaga 6, Kör- och vilotider – definitioner av begrepp relaterade till regler om kör- och vilotider m.m., s. 224–
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Riksdagen