Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks allmänna råd (1997:3) i anslutning till förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd beslutade den 6 november 1997
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer Allmänna råd 1997:3
utgivningsår 1997
länk http://www.sjv.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000949/allmannarad_1997_003.PDF URL-datum 2012-07-12
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk