Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Läkemedelshantering inom veterinärmedicinsk verksamhet
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer Allmänna råd 1986:4
utgivningsår 1986
länk http://www.sjv.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000937/allmannarad_1986_004.PDF
ställe 1.3 Använda termer, s. 6
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk