Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1988:220 t.o.m. SFS 2007:357
kortform av titel Strålskyddslag (1988:220)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1988:220
utgivningsår 1988
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:220
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Miljödepartementet