Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tydlighet och transparens i budgetpropositionen för 2011? – Redovisningen av finans- och sysselsättningspolitiska ramverk
kortform av titel Tydlighet och transparens i budgetpropositionen för 2011?
dokumentnummer RiR 2011:11
utgivningsår 2011
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/8753/Anpassad_11_11_Tydlighet_och_transparens_i_budgetpropositionen_f%c3%b6r_2011.pdf
ställe Bilaga 2 Termer och begrepp, s. 57–61
antal termposter 24
 
utgivare
organisation Riksrevisionen