Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket. Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2012
kortform av titel Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket
dokumentnummer RiR 2011:30
utgivningsår 2011
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/14692/Anpassad_RiR_2011_30.pdf
ställe Bilaga 1 Använda termer och begrepp, s. 39–42
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Riksrevisionen