Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Citybanans regionala medfinansiering
dokumentnummer RiR 2012:8
utgivningsår 2012
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/15848/Anpassad_12_8_Citybanans%20regionala%20medfinansiering.pdf
ställe 1.4 Centrala begrepp, s. 21–22
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Riksrevisionen