Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statliga IT-projekt som överskrider budget
dokumentnummer RiR 2011:5
utgivningsår 2011
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/8542/Anpassad_11_5%20Statliga%20IT-projekt%20som%20%c3%b6verskrider%20budget.pdf
ställe Begrepp, s. 50
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Riksrevisionen