Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel It-stödet i rättskedjan
dokumentnummer RiR 2011:25
utgivningsår 2011
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/14445/Anpassad_11_25_%20It-st%C3%B6det%20i%20r%C3%A4ttskedjan.pdf
ställe Bilaga 1 Definitioner och begrepp
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Riksrevisionen