Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen?
dokumentnummer RiR 2012:7
utgivningsår 2012
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/15649/Anpassad_12_7_Infrastrukturplanering.pdf
ställe Precisering av centrala begrepp, s. 24
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Riksrevisionen