Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk klimatforskning – vad kostar den och vad har den gett?
dokumentnummer RiR 2012:2
utgivningsår 2012
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/14867/Anpassad_RiR_12_2_Svensk%20klimatforskning.pdf
ställe 1.2 Vad är klimatforskning?, s. 14
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Riksrevisionen