Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Klimatrelaterade skatter – Vem betalar?
dokumentnummer RiR 2012:1
utgivningsår 2012
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/14774/12-0053_RiR_2012_01_Anpassad.pdf
ställe 1.7 Centrala termer och begrepp, s. 25
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Riksrevisionen