Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg – samverkan utan verkan?
dokumentnummer RiR 2011:19
utgivningsår 2011
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/13256/2011_19_ratt_information.pdf
ställe 1.7 Begrepp som används i rapporten, s. 21
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Riksrevisionen