Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1988:563 t.o.m. SFS 1992:1307
kortform av titel Förordning (1988:563) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1988:563
utgivningsår 1988
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:563
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet