Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Skattekontroll av företag – urval, volymutveckling och uppföljning
dokumentnummer RiR 2012:13
utgivningsår 2012
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/16076/Anpassad_12_13_Skattekontroll%20av%20f%C3%B6retag.pdf
ställe Termer och begrepp, s. 93–97
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Riksrevisionen