Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2011:1533
utgivningsår 2011
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2011:1533
antal termposter 19
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet