Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2011:1165
utgivningsår 2011
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2011:1165
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet BIRS