Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2011:1029
utgivningsår 2011
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2011:1029#K2
antal termposter 33
 
utgivare
organisation Socialdepartementet