Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1988:582 t.o.m. SFS 1999:1073
kortform av titel Förordning (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1988:582
utgivningsår 1988
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:582
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet