Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2012:263
utgivningsår 2012
länk http://62.95.69.3/SFSdoc/12/120263.PDF
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Socialdepartementet