Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1988:606
kortform av titel Lag (1988:606) om finansbolag
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1988:606
utgivningsår 1988
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:606
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Finansdepartementet