Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel SS-EN ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet – Principer och terminologi (ISO 9000:2005)
kortform av titel SS-EN ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet – Principer och terminologi
dokumentnummer SS-EN ISO 9000
utgivningsår 2005
utgåvenr 2
länk http://www.sis.se/terminologi-och-dokumentation/ordlistor/tj%C3%A4nster/ss-en-iso-90002005
antal termposter 84
 
utgivare
organisation SIS/Kvalitetsledning, SIS/TK 304