Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel SS-ISO/IEC 27001 Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav (ISO/IEC 27001:2005, IDT)
kortform av titel SS-ISO/IEC 27001 Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav
dokumentnummer SS-ISO/IEC 27001
utgivningsår 2006
utgåvenr 1
länk http://www.sis.se/Templates/SIS/Pages/ProductStandardView.aspx?id=29&epslanguage=sv&pid=STD-44302&icslvl1=SIS_COMMON_01&icslvl2=SIS_COMMON_01.140&icslvl3=SIS_COMMON_01.140.30
antal termposter 16
 
utgivare
organisation SIS/Informationssäkerhet, SIS/TK 318