Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tillverkning och hantering av hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor inom sjukvården
dokumentnummer Svensk läkemedelsstandard 2012.1
utgivningsår 2012
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/SLS/SLS_2012.0/Tillverkning%20och%20hantering%20av%20hemodilaysv%C3%A4tskor%20och%20hemofiltrationsv%C3%A4tskor%20inom%20sjukv%C3%A5rden.pdf
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket